Bux mäklare

För att lossa tyglarna för små och medelstora företag (SME) nådde Europeiska unionen (EU) tillsammans med Europaparlamentet en överenskommelse så att de inte blir byråkratiska och kan få investerare, enligt webbplatsen Investing.

Fram till nu och sedan 2003 måste alla företag ha en värdepappersemission och erbjuda en broschyr, ett juridiskt dokument med vilket potentiella investerare kan vara medvetna om företagets verksamhet, samt dess ekonomiska situation och deltagande. På marknaden.

På detta sätt kan potentiella investerare analysera om de vill investera sitt kapital i dem, liksom små och medelstora företag kan välja fler och bättre allianser, förutom förslag till crowdfunding (kollektiv insamling av pengar för finansiering).

Få tillbaka dina pengar - vi hjälper dig

År 2009 gjordes den senaste översynen av denna förordning och den förblir i kraft. EU gjorde dock sin del i ett preliminärt avtal för att uppdatera det, vilket är avsett att förenkla och göra det mer effektivt. Den försöker också minska administrativa hinder för företag, särskilt små och medelstora företag, så att de lättare kan komma åt kapitalmarknaden i Europa.

Innehållet i reformen

Europeiska unionen deltar i överenskommelse för att förenkla kraven för små och medelstora företag
Europeiska unionen deltar i överenskommelse för att förenkla kraven för små och medelstora företag

På grund av de svårigheter som små och medelstora företag kan stöta på att publicera sina broschyrer (främst på grund av deras kostnader), kommer de nya bestämmelserna att stödja upphävandet av detta krav. På detta sätt kommer små och medelstora företag inte att vara skyldiga att göra det för att skaffa kapital när det gäller bidrag på upp till en miljon euro.

Dessutom kommer det belopp som publiceringen av broschyren kommer att bli obligatoriskt att öka från fem till åtta miljoner euro, vilket frigör många företag från de inblandade pappersarbetet och att de också kan få samma behandling och styras av samma regler som reglerar till växande företag.

EU: s tillväxtbroschyr

Detta namn kommer att hänvisa till det nya dokumentet, som små och medelstora företag och mellanstora företag (mindre än 500 anställda) kommer att kunna räkna med för sin reglering. Således kommer också ett register över "frekventa frågor" att skapas med vilket det försöker minska broschyrernas godkännandeperiod.

Europeiska unionen deltar i överenskommelse för att förenkla kraven för små och medelstora företag

I sin tur kommer en gratis databas att utformas och hanteras (av European Securities and Markets Authority) för att lagra och publicera broschyrerna online, vilket nästan helt eliminerar det fysiska formatet (om inte den potentiella investeraren kräver det). Denna åtgärd är avsedd att göra broschyrerna mycket kortare, kortfattade och tydliga att förstå. Det tillkännagavs också att dessa broschyrer kommer att vara tillgängliga för de små och medelstora företagen som når minst 100.000 XNUMX euro, och deras text måste godkännas av Europaparlamentet och samhällspartners.

Tack vare denna reform förväntas investerare ha tillgång till tydlig och diskret information. På så sätt kommer de att kunna fatta bättre och korrekta beslut för sina investeringar. Dessutom kommer det att vara ett stort lyft för små och medelstora företag, så att de kan välja gränsöverskridande möjligheter, vilket är en fördel för Europa.

Få tillbaka dina pengar - vi hjälper dig


LegacyFX mäklare

Annonsera med oss

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.